Avtor

Izvor ideje


Uvod

Razlaga

Kje jo dobite

   |knjigarnah

   |nakazilu na dom


Razlaga Bralca

Kontakt s pisateljem

Zanimivi drugi Kraji / Zveza

Knjižni Sejem


Primerni bazi informacije

    
 Uvod
Razlicnost izvirajocih držav v XX stoletju je povzrocilo, da katerkoli, ki skuša najti etimologijo imena vseh držav sveta, je lahko obdolžen za neumnega , ker to ni enostavno delo, lahko tudi utopicno in ne obstaja bibliografija v skladu z današnjim casom.
Kljub temu se v tej raziskavi ni skušalo najti samo etimologijo imen držav, ampak se je skušalo pojasniti pomen imen veliko otokov, pomembnih starodavnih mest vkljucno imen držav kakor so se imenovale v prejšnjih casih. Tako lahko najdemo Cartago ali Perzija, Siam ali Abesinija, Ceylon ali Babilon, samo da naštejemo nekatere od teh.
Porocala se je tudi kratka zgodovina vsake države z edinim vzrokom vpeljave v zgodovinsko situacijo, posebno v prejšnjih casih izrocene v vecini primerov v roko bralca, ki ga bo sigurno našel v knjigah in enciklopedijah, ce je to njegov interes, ne pa pomen imen držav.
Brez dvoma jo bo v svoji knjižnici poiskal ali jo poskušal najti. Želim, da najde vsaj zmanjšano število teh.
Lahko se bo ocenilo, da dolocene pokrajine razvijejo vecji zgodovinski okvir, ker so nekateri detalji, pripovedi ali legende bolj pomembni.
Nomen tega dela je, spoznati izvor imen držav, pravtako nekaterih otokov, ki pripadajo imenovanim državam. Tako imenovani krajepisni (iz gršcine topo, kraj in ime) imajo glavni pomen imenovati kraje, zemljepisne površine, vendar njihova konotacija obicajno sega bolj dalec.
Ta naloga na prvi pogled izgleda enostavna, vendar predstavi nešteto težav. Prva je, da ne obstoja ali se vsaj ni našlo eno delo, ki najde zbrane izvore vseh imen držav in veliko otokov. Zato je delo zbirke podatkov zahtevalo razlicne izvore informacij in veliko ur iskanja.
Druga je, da v velikih primerih bralec lahko najde vec možnih izvorov.
To je zato, ker so se z leti izgubile sledi resnicnih izvorov, legend ali enostavna razlaga nekaterih pisateljev, ki so jo dali dolocenim pripovedim in tako spremenili bistveni izvor imen dolocenih držav. Zdelo se mi je krivicno izkljuciti kakšen pomen ali smisel, ceprav je malo možno. Našli boste tudi vse možne izvore izrazov in vaše delo je sprejeti pravega, kateri vas najbolj preprica.
Poleg tega so se dodali izvori imen celin, ceprav niso države, so pa prav tako pomembni za razjasnitev njihovega možnega izvora.
V primeru da ima bralec katerokoli drugo verzijo, ki je tukaj predstavljena, jo lahko pošlje na stran web, ki je predstavljena v solapas tega dela in bo z veseljem vkljucena v prihodnjih izdajah. Edini pogoj je, da temelji na primerni bazi informacije, ki se lahko preveri.
Pred zacetkom bi rad razjasnil dve tocki v zvezi z besedo "odkriti". V pokrajinah kjer se uporablja ta beseda, kot na primer v državah Amerike, Afrike, Oceanije itd., mora biti jasno, da tehnicno ni bila odkrita po Evropejcih. Bili so prvotni prebivalci vsake teh pokrajin, ki so v resnici odkrili imenovane zemljepisne širine. Na drugem mestu so Evropejci tistih let smatrali, da so oni odkrili te zemlje, ker so imeli "Evrocentralni" pojem in da je od trenutka njihovega "odkritja" pricela zgodovina teh pokrajin, ceprav so se v resnici odlocili razrušiti eno kulturo, eno civilizacijo, ki je obstajala tisoc let, dokler niso prišli osvojitelji za "pokristjanjenje" s suženjstvom in izrocitvijo vsega kar je bilo uporabno, zapušceno na zemljah kamor so prihajali, poleg suženjstva, mrtvih, bolezni, zlorabe, avtoritete in nasilja.
Na koncu bi rad omenil, ceprav so bile države razvršcene po abecednem redu in prav tako po celinah, zgodovinarji in zemljepisci nimajo enotnega mišljenja o obliki locitve nekaterih držav od Evrope in Azije. Tako so države kot Turcija, Armenija in celo Rusija tema diskusije. Ravno to se dogaja pri ugotovitvah med Azijo in Oceanijo. Na primer otok Nova Gvineja je ostal razdeljen med obema celinama. Zato prosim, da bralec sprejme narejeno razvrstitev v tem delu, ceprav se ne strinja z njo.

Edgardo Daniel Otero


 
El Origen de los nombres de todos los países del mundo (y de muchas de las islas que éstos poseen)
Prevedla v slovenšcino: Dragica Suhadolc / Veronika Lampert
E D G A R D O   O T E R O   -   2003