Avtor

Izvor ideje


Uvod

Razlaga

Kje jo dobite

   |knjigarnah

   |nakazilu na dom


Razlaga Bralca

Kontakt s pisateljem

Zanimivi drugi Kraji / Zveza

Knjižni Sejem


Primerni bazi informacije

    
 Izvor ideje
Že od mladosti me zanimajo vprašanja, ki imajo zvezo z govorenjem drugih jezikov. Pisati in govoriti pravilno, je bila moja skrb od majhnega in to me je peljalo v to, da se vsak dan naucim nekaj novega.
Sigurno se nas je vcasih veliko vprašalo, zakaj se naša država imenuje z imenom ki ga poznamo.
Nekaj let nazaj, ko sem študiral portugalšcino in na Fakulteti za inžinerijo na Univerzi v Buenos Airesu, nam je profesorica Sirlei v eni ucnih ur razložila izvor besede Brazilija. Tisti dan sem spoznal, da se študiji izvora imena države kjer smo se rodili, delajo v vseh državah sveta. To sem tudi ugotovil, kadar sem imel možnost, v stikih s prebivalci Kanade in Taiwana. Oni so mi omenjali, da so jih v svojih šolskih letih ucili etimologijo imena svojih držav, vendar so jo že pozabili.
Prišel sem do zakljucka, da so se prebivalci razlicnih držav naucili v nekem trenutku svojega študijskega življenja izvor imena države kjer živijo, toda v življenju velikokrat pozabimo te nauke, ceprav smo sigurni, da so se nam vcasih razložili.
Ni jih veliko, ki se spomnijo etimologije imena svoje države,še manj jih je, ki vedo od sosednjih držav in še redkejši so, ki poznajo daljne države.
Vzrok pisanja te knjige temelji prav v moji radovednosti spoznati malo bližje temo v tej stvari. Nekatera imena držav se mi zdijo cudna, druga bližja, toda vse to mora imeti en izvor, eno obrazložitev.
Zacel sem iskati bibliografijo v tej smeri in mi jo je bilo zelo težko najti. Pravzaprav nisem našel nobeno knjigo, ki mi bi dala informacijo, ki sem jo iskal. Nekatere pomene držav sem našel postransko v enciklopedijah, vendar je bila obrazložitev zelo majhna. Vsi podatki, ki sem jih dobil po Internetu, me tudi niso zadovoljili v mojem iskanju. Prav tam sem spoznal, da je veliko ljudi drugih držav, ki imajo podobne dvome s svojimi državami. Zato sem prišel do zakljucka, da ne obstaja ena knjiga v kateri je podrobno obrazložen izvor teh imen.
Kar sem zacel z enostavno radovednostjo, mi je prešlo v skrb in na koncu sem se odlocil študirati to temo v sistematski smeri. Znašel sem se pred velikimi težavami in presenecenji, ker me je študij peljal v države, v katerih je cas zbrisal izvor imen in je ostalo zelo malo sledi blizu tega pomena. To potrjuje, zakaj danes ne obstaja enotna obrazložitev izvora imen razlicnih držav in nasprotno veliko raziskovalcev tvega razlicne hipoteze v tej smeri. Poleg tega se mi je zdelo zanimivo vkljuciti izvor vec otokov, ki jih je po svoji zgodovini, pomembnosti in preprosto po popularnosti, še težje najti in pravtako nisem mogel odstraniti imena celin, ker v resnici vse države ali otoki pripadajo enemu.
Poudarjam, ce bralec pozna katero drugo utemeljeno interpretacijo izvora imena katere države ali lahko najde izvor malo tistih, ki niso ostali izcrpno razjasnjeni, naj mi jo pošlje, ker jo bom z veseljem vkljucil v prihodnjih izdajah.

Knjiga je izdana do sedaj samo v španšcini in portugalšcini. V bljiznji prihodnosti bo izdana v anglešcini.

Edgardo D. Otero


 
El Origen de los nombres de todos los países del mundo (y de muchas de las islas que éstos poseen)
Prevedla v slovenšcino: Dragica Suhadolc / Veronika Lampert
E D G A R D O   O T E R O   -   2003